Κυριακή, 30 Αυγούστου 2009

1η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ LASER RDL 29/1-01/2/2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

LASER RADIΑL
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 96
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 15ος ΓΕΝΙΚΗΣ