Τμήματα αρχαρίων

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ


Σκοπός: Να μυηθούν στην ιστιοπλοΐα και τη ναυτική τέχνη όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με το θαυμάσιο αυτό άθλημα.
Ας σημειωθεί ότι για να παρακολουθήσει κανείς το τμήμα αυτό δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις.

Διάρκεια: Δύο μήνες.
Θεωρία: 30 ώρες. Τα μαθήματα διδάσκονται κάθε Δευτέρα 19:00 – 22:30.
Πρακτική εξάσκηση: 64 ώρες.
Οι έξοδοι με τα σκάφη γίνονται κάθε Σάββατο ή Κυριακή 10:00 - 18:00. Ένα εκ των μαθημάτων θα είναι και νυχτερινό.

Για ημερομηνίες έναρξης τμημάτων βλέπε: πρόγραμμα εκπαίδευσης

Προϋποθέσεις: Να έχει συμπληρώσει κανείς το 18ο έτος της ηλικίας του και να γνωρίζει κολύμβηση. Το πτυχίο αποκτάται κατόπιν εξετάσεων στο τέλος των μαθημάτων. Ένα άτομο με “πτυχίο ιστιοπλοΐας” μπορεί να κυβερνήσει ή να ναυλώσει ιστιοπλοϊκό σκάφος έως 20μ.