Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ LASER 4.7 ΚΑΒΑΛΑ 25-29/08/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

LASER 4,7

Αγόρια

Συμμετοχές 96 Σκάφη

Διδασκάλου Στέλιος 8ος

Κορίτσια
Συμμετοχές 49 Σκαφη

Πεταλά Ελένη 45η

(Αναλυτικά αποτελέσματα αγόρια)
(Αναλυτικά αποτελέσματα κορίτσια)