Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2006

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ OPTIMIST 16-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Διδασκάλου Στέλιος 29ος Γενικής σε σύνολο 35 σκαφών

Αποτελέσματα